Sbírka na Středisko Víteček

Sbírka na Středisko Víteček

Stejně jako loni, i letos bychom chtěli na Ringoturnaji uspořádat sbírku na podporu Střediska Víteček, které provozuje 15. přední hlídka Černošín. Sbírka proběhne na některém večerním programu nebo do k tomu určené kasičky, proto si nezapomeňte s sebou vzít nějaký příspěvek, chcete-li jejich práci podpořit. Připojuji také vyjádření Tomáše Rusňáka, velitele černošínské hlídky:

 

Když jsem byl vyzván některými organizátory letošního Ringoturnaje, abych řekl několik vět o Středisku Víteček, jak se má a co je nového, byl jsem velmi upřímně dojat. Zejména z toho, že se účastníci Ringoturnaje rozhodli znovu, zdůrazňuji znovu, podpořit Středisko Víteček a jeho fungování. 

Nyní ve Středisku Víteček provozujeme 3 sociální služby a staráme se zhruba o 110 našich kamarádů či klientů. Cílem naší práce je vnést do života těchto lidí nejen praktickou pomoc, ale přinést k nim pochopení a lásku. V dnešní době financujeme provoz z velké části ze státních grantů, ale pořád na nás tíživě leží dopady těžkého období, kterým jsme za poslední dva roky procházeli. Děkuji všem, kteří na nás myslíte a modlíte se za nás a nejsou vám tyto věci lhostejné. Každého takového člověka vnímám jako partnera, který se s námi na této službě podílí. Nechci v tomto veřejném projevu úplně mluvit o konkrétních věcech, které nás trápí a tíží, o konkrétních nedostatcích či konkrétních číslech. Chtěl bych, aby to vyznělo hlavně pozitivně v tom smyslu, že se nám daří přinášet kousek Boží milosti na zem. Pokud by někdo měl zájem o více informací, může si se mnou přijít popovídat ke zdravotnickému stanovišti.

 

ředitel sociálních služeb Střediska Víteček T. Rusňák, velitel 15. přední hlídky

Comments are closed.