Reportáž z Ringoturnaje

Reportáž z Ringoturnaje

Jubilejní 20. ročník Ringoturnaje je za námi a pro připomenutí vám přinášíme exkluzivní reportáž z této akce od Jenky Hejzlara z 62. PH Bystré:

Druhý květnový víkend jsme se s klubem zúčastnili 20. ročníku Ringoturnaje, pořádaného mládežnickou organizací Royal Rangers. Protože ringo je naší nejoblíbenější hrou, přijeli jsme do Křižanova s velkým očekáváním a těšením. První přeháňka nás neodradila, rychle jsme postavili stany a hurá na společný večer chval. Sešlo se nás přes 550, a také proto byl zpěv velmi působivý a mohutný.

Druhý den jsme se probudili do slunečného rána a navíc ho začali chutnou snídaní á la tábornické švédské stoly. V 9 hodin proběhlo slavnostní nastoupení a pak se již rozběhla vlastní soutěž. Turnaj byl organizován od nejmladší generace Ranger Kids (cca od 6 let) přes hlavní dětské kategorie Discovery Rangers a Adventure Rangers po mazáky – kategorii juniorů a vedoucích.

Co to ale vlastně je ringo? Jedná se o speciální hru vyvinutou pro dětské hráče, která se hraje na volejbalovém hřišti se dvěma gumovými kroužky vždy ve dvou týmech proti sobě. Každý tým podává jedním kroužkem, tedy přehazuje ho od základní čáry přes síť tak, aby kroužek letěl vodorovně, a zároveň přijímá podání soupeře. Cílem je umístit kroužek do soupeřova pole tak, aby soupeř kroužek nechytil, a jeden set se hraje do 15 bodů. Velkou výhodou hry je, že se ji děti rychle učí a rychle nabývají zručnosti v chytání a odhazování kroužku.

Osobně jsem se podílel na turnaji jako rozhodčí a nebylo vždy snadné udržet pozornost nad dvěma kruhy při vysokém nasazení hráčů. Hráči makali naplno, aby se dostali do závěrečných vyřazovacích bojů. Na druhou stranu jsem měl možnost potkat se s velkou částí účastníků a sledovat, jak přijímají vítězství nebo prohry. Ostatní členové našeho klubu se zapojili do doprovodných programů, jako byly řeckořímský zápas, turnaj v deskových hrách nebo projížďky na lodičkách. Velkou výhodou pak pro mne bylo, že jsem naše nejmladší nemusel dlouho hledat, protože buď hráli airsoft, a nebo se mlátili dřevěnými meči.

Významnou a podstatnou součástí turnaje jsou večerní duchovní programy. Protože nás bylo opravdu hodně, byli účastníci rozděleni do 4 skupin, a přestože jsem s našimi mladšími (Discovery Rangers) zabloudil na program pro nejmenší, užili jsme si ho náramně – nejvíc se nám líbily ukazovací písničky a tanec při hymně Royal Rangers. Téma programů byl křesťanský život ukázaný na příkladu zemědělce, vojáka a sportovce. Duchovní zázemí bylo podpořeno také modlitebním stanem, kde děcka mohly přijít a spolu s určenými pracovníky se modlit a sdílet. Nás do stanu zahnala jedna větší přeháňka, a protože nás bylo více, zpívali jsme společně chvály.

A kdo vyhrál? To není až tak důležité, hlavní heslo Ringoturnaje zní: Není důležité vyhrát, ale vyhrát si!, a to se naplnilo bezezbytku, včetně Boží ochrany při hrách a počasí. Ale mohu se pochlubit, že v kategorii vedoucích (Royal Rangers) putovala hlavní cena k nám do Bystrého, podpořená ještě třetím místem druhého týmu.

Děkuji Pánu za jeho milost a také organizátorům, že vše zvládli. Jmenovitě Josefu Švirákovi (Ježkovi) za vedení turnaje, Dance Pohankové za registraci, Petru Ohlídalovi za rozhodčí a všem ostatním za skvělou spolupráci.

Tak tedy za rok na 21. ročníku.

Za 62. přední hlídku z Bystrého Jenka Hejzlar

Comments are closed.