Ranger roku – 2. ročník

Ranger roku – 2. ročník

Dvacátý druhý ročník Ringoturnaje se nám kvapem blíží. Kapacita základny se po spuštění registrace rychle plní, což je dobře. V hlídkách plánujeme všichni složení týmů na Ringo a s tím vším shonem se nám také blíží druhý ročník soutěže Ranger roku. V prvním ročníku byly získány pouze dva poháry ze třech a oba se na rok usídlili v 18. přední hlídce Brno. V tomto roce se bude soutěžit o poháry ve čtyřech kategoriích a já doufám, že všechny poháry najdou svůj roční domov v některé z hlídek. Mnozí velitelé se ptají, zda jsem přijal i v tomto roce sázku a zda budu tančit. Ano, sázka existuje a je pouze na vás, zda budu či nebudu tančit ;-).

Takže neváhejte postavit týmy v kategoriích DR, AR, ER a RR. Jen pro připomenutí, týmy musí být tříčlenné, odpovídající věku dané kategorie a z jedné hlídky. Nelze nominovat mladší do starší věkové kategorie. Disciplíny budou rozprostřeny do jednotlivých dní Ringoturnaje a proto je nutné, aby soutěžící byli na celém turnaji. Týmy může registrovat velitel přední hlídky v rámci registračního programu. Velitel zároveň odpovídá za správnost nominace a je také jako jediný oprávněn podávat protest v případě možné nespravedlnosti.

Rád bych touto cestou dopřesnil některé detaily k jednotlivým soutěžím.

Biblické znalosti: doporučuji k používání ekumenický překlad bible. Bibli může mít každý člen družstva. Bible musí být bez záložek s označením knih.

Stavba stanu: hodnotit se bude kvalita postavení stanu, tj. i uvázání tropika k tyčím, vypnutí plachty kolíky.

Štafetový běh: bude kontrolováno předání štafety – musí zde být jasné plácnutí. V případě pochyb bude družstvo diskvalifikováno.

Uzlování: uzle musí být provedeny precizně. Pozor, volné konce musí být minimálně 10 cm. Pozor, osmičkový uzel musí být vázán protisměrně. U dračí smyčky lze mít volný konec ven i dovnitř uzle.

Rozdělání ohně: před soutěží musí mít každý z týmů dřevo pro rozdělání ohně v uzavřené sklenici 250 ml. Tuto sklenici dostanou soutěžící minimálně půl dne před soutěží.

 

Za tým Ringoturnaje

 

Karel Hauptman

Comments are closed.