Ranger roku – 2. ročník

Ranger roku – 2. ročník

Dvacátý druhý ročník Ringoturnaje se nám kvapem blíží. Kapacita základny se po spuštění registrace rychle plní, což je dobře. V hlídkách plánujeme všichni složení týmů na ringo a s tím vším shonem se nám také blíží druhý ročník soutěže Ranger roku. V prvním ročníku byly získány pouze dva poháry ze tří a oba se na rok usídlily v 18. přední hlídce Brno. V tomto roce se bude soutěžit o poháry ve čtyřech kategoriích a já doufám, že všechny poháry najdou svůj roční domov v některé z hlídek. Mnozí velitelé se ptají, zda jsem přijal i v tomto roce sázku a zda budu tančit. Ano, sázka existuje a je pouze na vás, zda budu, či nebudu tančit 😉

Takže neváhejte postavit týmy v kategoriích DR, AR, ER a RR. Jen pro připomenutí, týmy musejí být tříčlenné, odpovídající věku dané kategorie a z jedné hlídky. Nelze nominovat mladší do starší věkové kategorie. Disciplíny budou rozprostřeny do jednotlivých dní Ringoturnaje, a proto je nutné, aby soutěžící byli na celém turnaji. Týmy může registrovat velitel přední hlídky v rámci registračního programu. Velitel zároveň odpovídá za správnost nominace a je také jako jediný oprávněn podávat protest v případě možné nespravedlnosti.

Rád bych touto cestou dopřesnil některé detaily k jednotlivým soutěžím:

Biblické znalosti: Doporučuji k používání ekumenický překlad Bible. Bibli může mít každý člen družstva. Bible musí být bez záložek s označením knih.

Stavba stanu: Hodnotit se bude kvalita postavení stanu, tj. i uvázání tropika k tyčím, vypnutí plachty kolíky.

Štafetový běh: Bude kontrolováno předání štafety – musí zde být jasné plácnutí. V případě pochyb bude družstvo diskvalifikováno.

Uzlování: Uzly musejí být provedeny precizně. Pozor, volné konce musejí být minimálně 10 cm dlouhé. Pozor, osmičkový uzel musí být vázán protisměrně. U dračí smyčky lze mít volný konec ven i dovnitř uzlu.

Rozdělání ohně: Před soutěží musí mít každý z týmů dřevo k rozdělání ohně v uzavřené sklenici o objemu 250 ml. Tuto sklenici dostanou soutěžící minimálně půl dne před soutěží.

 

Za tým Ringoturnaje

Karel Hauptman

Comments are closed.