Propozice pro Ringoturnaj 2020

Propozice pro Ringoturnaj 2020

Termín: 6. – 10. 5. 2020

Místo: RS Drak, Křižanov (GPS souřadnice: N 49°22.38493′, E 16°6.18647′)

Cena, přihlašování a platba

Cena za přihlášeného účastníka je do 22. 4.  890,- kč, od 23. 4. do 5. 5.  1190,- kč. Cena se dále navyšuje o ubytování v budově (chata, hotel). Přesné ceny lůžek jsou uvedeny v uživatelské příručce registračnímu systému.

31. 3. 2020 je velmi důležité datum, v tomto čase je vhodné mít přihlášeny a zaplaceny účastníky a registrovány všechny dobrovolníky a doprovodné programy, protože podle počtu bude probíhat možnost výběru ubytování. Vaše platby za účastníky si můžete zkontrolovat na transparentním účtu Ringoturnaje: 6051726730 / 2010.

7.4., 8. 4. a 9. 4. ve 20:20 – registrace ubytování – termín podle přínosu hlídky k organizaci Ringoturnaje (počet organizátorů, dobrovolníků, rozhodčích, kazatelů, účastníků, doprovodných programů). Přesné a podrobné informace o registraci a ubytování najdete v uživatelské příručce.

Doprovodné programy

Naším cílem je, aby každá přední hlídka měla jeden doprovodný program, který bude k dispozici účastníkům Ringoturnaje minimálně tři půldny. Přihlašovat své doprovodné programy můžete v tabulce, na kterou je odkaz i v registračním systému pod záložkou „Další“. Také bychom rádi představili doprovodné programy předem na webu. Opět budeme vyhodnocovat a odměňovat přeborníky jednotlivých disciplín. Pokud doprovodný program poběží minimálně tři půldny, získá přední hlídka body, na základě kterých budou hlídky rozřazovány do vln při registraci ubytování. Pokud program poběží alespoň 5 půldnů, pak získá přední hlídka slevu 400 Kč pro člověka, který bude program obsluhovat a možnost zažádat o grant.

Jako v předchozích letech bude vypsán grant na doprovodné programy, takže pokud potřebujete v něčem finančně podpořit, ozvěte se. K dispozici je 8000 Kč. Žádá se prostřednictvím registračního systému do 31. 3. a vyhlášení výsledků bude 15. 4.

Dobrovolníci a rozhodčí

Vzhledem k nárůstu počtu účastníků ringa, je třeba i navýšit počet dobrovolníků. Rádi bychom zlepšili bezpečnost a informovanost na ringu, ale na to potřebujeme, abyste nám pomohli.

Každý dobrovolník získá slevu 400 Kč, bude moci nahlédnout do zákulisí organizace Ringoturnaje a bude mít možnost učit se spolupracovat v přátelském týmu. Dobrovolník bude zaměstnán zhruba 6 hod denně, někdy souvisle, v jiných případech nárazově. Dobrovolníci se mohou účastnit turnaje v ringu.

Budeme potřebovat dobrovolníky pro tyto činnosti:

Stravovací tým (5 osob, min. 1 dospělý) – výdej jídla v hotelu, pomoc v kuchyni. Speciální požadavek: musí mít stravovací průkaz (ten vám vydá váš obvodní lékař).

Technický tým (3 osoby) – příprava jídelních a shromažďovacích prostor, organizace a dohled během jídel a shromáždění.

Tým zvukaře (2 osoby, cca 4 hodiny denně) – podle potřeb a pokynů zvukaře. Dobrovolníci by měli mít jisté zkušenosti se zvučením.

Bezpečnostní tým (12 osob nad 15 let + 4 dospělí) – 6 hodinové směny + nárazová výpomoc, služba na bráně, infostánek, pořádek a bezpečnost v areálu, pomoc při organizaci shromáždění.

Pokud budete přihlašovat dobrovolníka, očekávejte, že bude muset být schválen organizátory. Prosím, pokud máte dobrovolníka, kterého chcete specificky zařadit do některého z týmů (viz výše) napište to na e-mail: ringoturnaj@royalrangers.cz

Ranger roku

Pro rok 2020 jsme změnili disciplíny do Rangera roku. Opět půjde o dovednosti, které by měli ti nejlepší z nás zvládnout. Zde je výčet disciplín: Vytrvalostní běh; Rozdělání ohně křesadlem; Biblické znalosti; Orientace s buzolou; Vazby.

Týmy do jednotlivých věkových kategorií (DR, AR, ER, RR) přihlašujete přes v registrační systém nejpozději do 6. 5. 2020 v 22:00. Více informací o jednotlivých disciplínách je na webu ringoturnaje.

Program

Časový harmonogram je vyvěšen na webu.

Zahájení registrace bude ve středu 6. 5. v 17:00, ale můžete přijet i dříve, organizátoři už budou na místě. Připravujeme pro vás zahajovací ceremoniál pod širým nebem a byli bychom rádi, kdybyste se na tom trošku podíleli. Rádi bychom, aby na zahajovacím ceremoniálu zaznělo něco málo o každé přední hlídce, která na ringu bude. Proto bychom od vás potřebovali, abyste se zamysleli a našli něco, co je na vaší přední hlídce speciálního, čím se chlubíte, co rádi děláte, čím jste zvláštní. V rámci představení vaší hlídky toto zazní (jedna, maximálně dvě věty). Příprava ceremoniálu začne v 18:30 a samotný oficiální začátek bude v 19:00. To už byste měli být určitě na místě všichni.

Finálové zápasy proběhnou v neděli 10. 5. (8:30 až 10 hod), po nich bude slavnostní vyhodnocení turnaje v ringu (10 až 11 hod) a oficiální ukončení akce bude ve 12:00. Hlídky, které potřebují odjet přednostně, budou mít možnost jít na oběd v první vlně. Zároveň prosíme hlídky z bližších destinací, aby si zajistili dopravu spíš na pozdější čas a rozložili tak odjezd ze střediska do delšího časového úseku.

Turnaj

Došlo k několika drobným změnám v pravidlech ringa. Nejvýznamnější jsou změny v počtu hráčů. V kategorii DR budou hrát místo 5 hráčů 4, v kategorii AR místo 4 hráčů 3. Dále došlo k několika drobným úpravám ve formulacích pravidel. Pravidla budou k dispozici s dostatečným předstihem na webu ringoturnaje. Věkové kategorie pro jednotlivé turnaje zůstávají stejné, jako v předchozím roce.

Rozhodli jsme se zavést na zkoušku nový (vedlejší) turnaj – jedná se o turnaj jednotlivců ve dvou kategoriích: muži a ženy, vždy bez ohledu na věk. Pro účastníky je možné přihlásit se do hlavního turnaje i turnaje jednotlivců současně.

Hlášení týmů (příp. jednotlivců) do turnajů probíhá také v rámci registračního systému nejpozději do 6. 5. 2020 v 22:00.

Co s sebou

Vhodné oblečení a obutí (bude se hrát i za zhoršeného počasí), spacák a karimatku, popř. stan, Bibli, láhev na vodu.

!!! Střelné zbraně (včetně napodobenin), pyrotechnika, nože s čepelí delší jak 10 cm jsou v areálu zakázány!!! V areálu je zákaz kouření a požívání návykových látek!!!

Doprava

Příjezd auty možný až do areálu po zpevněné cestě.

Příjezd vlakem do Křižanova, odkud bude organizována kyvadlová doprava nebo lze dojít 2,5 km pěšky. Přesné časy odjezdů kyvadlové dopravy jsou uvedeny v registračním systému, kde je nutné nahlásit čas a počet účastníků, pro které přední hlídka převoz požaduje. Kyvadlová doprava je v ceně ringa.

Dotazy

Dotazy a připomínky pište prosím na oficiální e-mail ringoturnaje:  ringoturnaj@royalrangers.cz.

 

 

Sláva Bohu a Ringoturnaji Royal Rangers zdar!

 

Těší se na vás Tým Ringoturnaje RR