Zjednodušená pravidla

Zjednodušená pravidla

Obecná pravidla

 Hřiště je rozděleno sítí a musí mít tvar obdélníku s rozměry (v závorce je uvedená výška sítě):

  • Kategorie Discovery Rangers, Adventure Rangers, Expedition Rangers, Royal Rangers: 9 x 18 m (243 cm)
  • Kategorie Ranger Kids: 6 x 12 m (200 cm)
 Hraje se s gumovým (pryžovým) kroužkem, který je uvnitř dutý. Hraje se s dvěma takovými kroužky zároveň.

Počty hráčů v družstvu:

  • Ranger Kids: 3–5 hráčů
  • Discovery Rangers: 2–5 hráčů
  • Adventure Rangers: 2–4 hráči
  • Expedition Rangers: 1–3 hráči
  • Royal Rangers: 1–3 hráči

Body se získávají za každou chybu soupeře, přičemž zápas se hraje na dva vítězné sety do 15 bodů s tím, že k vítězství v setu je zapotřebí rozdílu minimálně 2 bodů, tj. alespoň 15:13. Pokud je dosaženo rozdílu jen jednoho bodu (15:14), hra pokračuje do dosažení rozdílu 2 bodů.

Týmy si mění strany hřiště po každém setu a také uprostřed rozhodujícího, pokud o to kterýkoli kapitán požádá. Tato změna proběhne, jakmile jedna ze stran získá 8. bod, avšak až ve chvíli, kdy není ve hře žádný kroužek (tzn. např. při výsledku 9:7).

Není dovoleno přesáhnout jakoukoliv částí těla středovou čáru hřiště, ani se jí dotknout. Stejně tak není dovoleno dotknout se sítě.

Podání 

Hra začíná podáním. Podávat lze z libovolného místa za zadní čarou vlastní poloviny hřiště. V době odhodu kroužku alespoň jedna noha musí být v kontaktu s hrací plochou, tzn. není dovoleno házet z výskoku (toto se týká nejenom podání, ale všech hodů z kteréhokoliv místa hřiště).

Každý tým podává jedním kroužkem. Podání se musí uskutečnit najednou na znamení rozhodčího.

Podávající hráč se mění po třech podáních jednoho hráče, tedy když je součet bodů obou týmů dělitelný třemi.

Hráči se na podání v rámci jednoho družstva pravidelně všichni střídají.

Let kroužku 

Tým, který hodil kroužek do autu nebo do sítě, ztrácí bod.

Při odhození nesmí kroužek letět v pozici kolmo k zemi a zároveň kolmo k síti – tzv. „sekera“ (nesmí se kolmé poloze ani blížit, tj. mít sklon více než 45° v obou směrech).

Kroužek musí letět na soupeřovu stranu nad sítí, a to v prostoru nad středovou čárou („mezi anténkami“).

Při srážce obou kroužků se body nezapočítávají a rozhodčí nařídí nové podání s oběma kroužky.

Při letu se kroužek může mírně chvět nebo komíhat (tzv. „vangl“). Únosnou míru „vanglování“ posoudí rozhodčí. V žádném případě se ovšem nesmí otočit o 180° (udělat kotoul).

Chytání a zpracování kroužku 

Kroužek lze chytat kteroukoli rukou, odhodit se však musí stejnou rukou, do které byl chycen. Přeložení kroužku z jedné ruky do druhé i chycení kroužku oběma rukama znamená ztrátu bodu.

Je zakázáno nahrávat spoluhráči nebo sobě.

Při chytání kroužku se kroužek nesmí dostat na vnější stranu všech prstů (je zakázáno „navlečení kroužku“).

S kroužkem je zakázáno chodit.

Uchopí-li hráč kroužek v běhu, může s ním udělat maximálně 3 brzdicí kroky, než se zastaví (nesmí protahovat kroky směrem k síti).

Po uchopení kroužku skokem či pádem na zem se může hráč nejprve klidně postavit čelem k síti a teprve potom kroužek odhodit.

Po jakémkoli jiném chycení kruhu je povolen krok a výkrok.

 Není dovoleno se dotknout kroužkem jakékoliv jiné části těla než ruky ani těla spoluhráče, hřiště nebo sítě.

Odhození kroužku 

Každý hráč může kroužek držet maximálně po dobu 3 sekund od jeho zpracování.

Před hodem je povolen jeden nápřah, jinak musí být pohyb ruky držící kroužek plynulý.