Podzimní konference velitelů: Ringoturnaj

Podzimní konference velitelů: Ringoturnaj

Na konferenci bylo konečně odhaleno téma příštího ročníku Ringoturnaje, SKRYTÁ IDENTITA. O tématu určitě bude další článek.

Pak se velitelé dozvěděli spoustu novinek a organizačních věcí, týkajících se blížící se akce. Zde je zopakuji.

 

Časový harmonogram ringa

Už známe časový harmonogram Ringoturnaje. Nejdůležitější termíny, tedy zahájení a konec zde: Zahájení registrace na místě bude ve středu v 17:00, ale můžete přijet i dříve, organizátoři už budou na místě. Připravujeme pro vás zahajovací ceremoniál pod širým nebem a byli bychom rádi, kdybyste se na tom trošku podíleli. Rádi bychom, aby na zahajovacím ceremoniálu zaznělo něco málo o každé přední hlídce, která na ringu bude. Proto bychom od vás potřebovali, abyste se zamysleli a našli něco, co je na vaší přední hlídce speciálního, čím se chlubíte, co rádi děláte, čím jste zvláštní. V rámci představení vaší hlídky toto zazní (jedna, maximálně dvě věty).  Příprava ceremoniálu začne v 18:30 a samotný oficiální začátek bude v 19:00. To už byste měli být určitě na místě všichni.

Jak budou probíhat další dny, dáme vědět ve speciálním článku na toto téma. Teď ještě k ukončení ringa. Finálové zápasy proběhnou v neděli (8:30 až 10 hod.), po nich bude slavnostní vyhodnocení turnaje v ringu (10 až 11 hod.) a oficiální ukončení ringa bude ve 12:00. Hlídky, které potřebují odjet přednostně, budou mít možnost jít na oběd v první vlně. Zároveň prosíme hlídky z bližších destinací, aby si zajistili dopravu spíš na pozdější čas a rozložili tak odjezd ze střediska do delšího časového úseku.

 

Nový registrační systém

Velkou novinkou dalšího ročníku Ringoturnaje je nový registrační systém. Díky Samovi Lachmanovi máme úplně nový systém, ve kterém jsme se pokusili zohlednit všechny potřeby ringa. Abyste si ho mohli osahat a vyzkoušet, bude možnost registrovat účastníky už od ledna, budete moci vkládat lidi jednotlivě i hromadně, mazat a měnit data, zadávat a měnit týmy do ringa, zadávat a mazat týmy na Rangera roku, také tu je možnost kooperace s dalšími hlídkami při tvorbě týmů pro ringo. Najdete tady i kolonku, kde se bude zadávat dobrovolnická činnost a doprovodné programy, objednávat trika, doprava autobusem z nádraží a na nádraží… A systém vám spočítá celkovou cenu. Změnili jsme na vaši žádost systém pro registraci ubytování. Každá hlídka bude mít na základě počtu přihlášených a zaplacených účastníků stanovený počet lůžek, které lze pro hlídku objednat. Spaní bude možné objednávat pouze po pokojích, aby nedocházelo k situacím, kdy bude několik hlídek současně registrovat lůžka v jedné místnosti a nakonec zjistí, že celý pokoj nezískají. I při registraci ubytování bude možné spolupracovat mezi hlídkami. Systém není úplně jednoduchý, protože v něm je zahrnuto velké množství informací, proto pro vás chystáme návod k použití, abyste se s ním mohli snáze seznámit. A proto také ta dlouhá doba na registraci účastníků. Vyzýváme vás, jakmile bude systém spuštěn, zkoušejte, hledejte, zadávejte a co byste potřebovali vědět, ptejte se.

Novinkou letošního roku je možnost přihlásit účastníka jen na část akce. Jeden den se počítá od večeře do odpolední svačiny příštího dne. Cena pro takového účastníka bude o něco vyšší, protože je to pro nás komplikace a protože bychom rádi, aby co nejvíc účastníků bylo na celém ringu.

Takže registrace v termínech:

  • 1. 1. 2020: spuštění registračního systému
  • do 31. 3. 2020 je nutné zaplatit účastníky pokud chcete ubytování pod střechou – peníze už musí být u nás na účtu.
  • 1. 4. 2020: vygenerování kvót a termínů k registraci ubytování – vytváří systém na základě počtu přihlášených a zaplacených účastníků
  • 7.4., 8.4. a 9.4.2020 ve 20:20: spuštění registrace ubytování – termín podle přínosu hlídky k organizaci Ringoturnaje (počet organizátorů, dobrovolníků, rozhodčích, kazatelů, účastníků, doprovodných programů)
  • 23. 4. 2020: zdražení účastnického poplatku

V registračním systému je možnost „předávat“ mezi hlídkami již zaplacené účastníky – poplatky si následně hlídky vyřeší mezi sebou.

 

Pravidla ringa

Došlo k několika drobným změnám v pravidlech ringa. Nejvýznamnější jsou změny v počtu hráčů. V kategorii DR budou hrát místo 5 hráčů 4, v kategorii AR místo 4 hráčů 3. Dále došlo k několika drobným úpravám ve formulacích pravidel. Pravidla budou k dispozici s dostatečným předstihem na webu ringoturnaje.

Rozhodli jsme se zavést na zkoušku nové kategorie, ringo jednotlivců. Bude se hrát ve dvou skupinách – muži a ženy bez ohledu na věk.

Pro průběh hry budeme potřebovat minimálně 24 rozhodčích. Prosíme hlídky, aby ze svého středu vybrali schopné jedince. Už loni působili jako rozhodčí i někteří junioři a myslíme si, že nepracovali špatně. A určitě máme mezi sebou mnoho dalších šikovných lidí. Rozhodčí mohou hrát. Pokud zrovna pískají, jejich zápas se odkládá, dokud neskončí ten, který pískají (nelze rozhodnout kontumačně pro jejich nepřítomnost). Na každém hřišti se střídají dva rozhodčí. Pokud bude málo rozhodčích, bude muset být i méně hřišť. Každý rozhodčí dostane slevu 400 Kč.

 

Doprovodné programy

Naším cílem je, aby každá přední hlídka měla svůj doprovodný program, který bude k dispozici účastníkům Ringoturnaje minimálně tři půldny. Přihlašovat své doprovodné programy můžete v registračním systému pod záložkou „Další“. Také bychom rádi představili doprovodné programy předem na webu. Opět budeme vyhodnocovat a odměňovat přeborníky jednotlivých disciplín. Pokud doprovodný program poběží minimálně pět půldnů, získá přední hlídka body, na základě kterých budou hlídky rozřazovány do vln při registraci ubytování, a zároveň slevu 400 Kč na jeden doprovodný program.

Jako v předchozích letech bude vypsán grant na doprovodné programy, takže pokud potřebujete v něčem finančně podpořit, ozvěte se. K dispozici je 8000 Kč. Žádá se prostřednictvím registračního systému do 31. 3. a vyhlášení výsledků bude 15. 4.

 

Dobrovolníci

Vzhledem k nárůstu počtu účastníků ringa, je třeba i navýšit počet dobrovolníků. Rádi bychom zlepšili bezpečnost a informovanost na ringu, ale na to potřebujeme, abyste nám pomohli.

Každý dobrovolník získá slevu 400 Kč, bude moci nahlédnout do zákulisí organizace Ringoturnaje a bude mít možnost učit se spolupracovat v přátelském týmu. Dobrovolník bude zaměstnán zhruba 6 hod. denně, někdy souvisle, v jiných případech nárazově. Dobrovolníci se mohou účastnit turnaje v ringu.

Budeme potřebovat dobrovolníky pro tyto činnosti:

Stravovací tým (5 osob, min. 1 dospělý) – výdej jídla v hotelu, pomoc v kuchyni. Speciální požadavek: musí mít stravovací průkaz (ten vám vydá váš obvodní lékař).

Technický tým (4 osoby) – příprava jídelních a shromažďovacích prostor, organizace a dohled během jídel a shromáždění.

Tým zvukaře (2 osoby, cca 4 hodiny denně) – podle potřeb a pokynů zvukaře. Dobrovolníci by měli mít jisté zkušenosti se zvučením.

Bezpečnostní tým (24 osob nad 15 let + 4 dospělí) – 6hodinové směny + nárazová výpomoc, služba na bráně, infostánek, pořádek a bezpečnost v areálu, pomoc při organizaci shromáždění.

 

Těšíme se na vás.

Váš ringotým

Comments are closed.