Karel Hauptman

Karel Hauptman

E-mail: karel.hauptman@gmail.com

Karel je velitelem 18. přední hlídky Royal Rangers Brno I. Členem týmu se stal nejprve jako spolupracující člen národní rady, později (po skončení práce v národní radě)na naléhání ostatních v týmu zůstal a nyní má na starosti organizaci soutěže Ranger roku a od roku 2019 také organizaci doprovodných programů.

Comments are closed.