Browsed by
Archiv autora: Katka Hauptmanová

Karel Hauptman

Karel Hauptman

E-mail: karel.hauptman@gmail.com Karel je velitelem 18. přední hlídky Royal Rangers Brno I. Členem týmu se stal nejprve jako spolupracující člen národní rady, později (po skončení práce v národní radě)na naléhání ostatních v týmu zůstal a nyní má na starosti organizaci soutěže Ranger roku a od roku 2019 také organizaci doprovodných programů.

Kačka Hauptmanová

Kačka Hauptmanová

Léta pracuji v 18. přední hlídce v Brně. Do ringotýmu jsem se plně zařadila až při přípravě ringa 2019 a tak jako nováček jsem taková „holka pro všechno“. Mám na starosti vytvoření grafiky celého ringa a snažím se pomáhat ve věcech medializace akce. Zároveň mě úkoluje Karel, takže se podílím i na organizaci soutěže Ranger roku.

Markéta Holečková

Markéta Holečková

V roce 2019 přibyl do týmu další nový člen a to Markéta Holečková. Významně se podílí na organizaci zázemí akce, komunikuje se střediskem, kde akce probíhá, zajišťuje další logistiku (ubytování, jídlo, praktické zázemí…), kde, kdo, co a jak 🙂 Ne nevýznamným úkolem Markéty je být oporou svému muži Honzovi Holečkovi, který je hlavním šéfem týmu, aby zvládl nápor všech problémů, které musí při organizaci celé akce řešit.

Marek Bužga

Marek Bužga

Místo Karla Hauptmana vstoupil od roku 2019 do týmu za národní radu Marek Bužga. Kromě toho, že je členem národní rady, je velitelem 42. přední hlídky v Ostravě. V týmu zajišťuje komunikaci s národní radou, přenos informací mezi „velitelstvím“ a „výkonným orgánem“, neboť ringotým je pouze realizační tým Ringoturnaje a akci zaštiťuje národní rada.