Browsed by
Archiv autora: Katka Hauptmanová

Doprovodné programy na Ringoturnaj 2019

Doprovodné programy na Ringoturnaj 2019

Požehnaný den, chtěl bych Vás, velitele předních hlídek, požádat o spolupráci. Na minulých Ringoturnajích fungovaly doprovodné programy, které byly organizovány jednotlivými předními hlídkami. Nicméně rok od roku počet aktivních hlídek, podílejících se na doprovodných programech klesá. Byl bych velmi rád, kdybychom tento trend společně změnili. Myslím, že by bylo škoda, kdybychom doprovodné programy nechali na pár hlídkách a Mindoku. Na Ringoturnaji je stále více dětí, které tam nejedou „jen“ hrát ringo, ale setkat se s kamarády a užít si to…

Read More Read More

Soutěž Ranger roku

Soutěž Ranger roku

Pro druhý ročník Rangera roku jsme zachovali stejné disciplíny. Novinkou roku 2019 je rozšíření věkových kategorií. V tomto roce je soutěž vyhlášena pro kategorie DR, AR, ER a RR. Každá přední hlídka může nominovat ve věkové kategorii jedno tříčlenné družstvo v odpovídajícím věkovém rozmezí. Nelze nominovat mladší do starší věkové kategorie. Pět disciplín bude rozděleno do jednotlivých dní Ringoturnaje. Soutěže budou probíhat rotačním systémem. To znamená, že současně poběží čtyři různé disciplíny a věkové kategorie budou rotovat v jednotlivých soutěžních blocích.  …

Read More Read More

Leták a grafické prvky

Leták a grafické prvky

Milí royalisti, další ročník Ringoturnaje se blíží a vzhledem k velikosti akce už je na čase začít pomalu dávat dohromady základní informace a za chvilku i přihlášky (aktuální propozice budou zveřejněny v průběhu února). Letos jsme pro vás připravili plakát/leták, který můžete k propagaci akce použít: v PDF ke stažení zde: Ringo_plakat02b Někteří z vás měli zájem získat základní grafické prvky letošního Ringoturnaje pro použití při tvorbě vlastních pozvánek na akci. Pro ty sdílím základ letošní grafiky:        A…

Read More Read More

Karel Hauptman

Karel Hauptman

E-mail: karel.hauptman@gmail.com Karel je velitelem 18. přední hlídky Royal Rangers Brno I. Členem týmu se stal nejprve jako spolupracující člen národní rady, později (po skončení práce v národní radě)na naléhání ostatních v týmu zůstal a nyní má na starosti organizaci soutěže Ranger roku a od roku 2019 také organizaci doprovodných programů.

Kačka Hauptmanová

Kačka Hauptmanová

Léta pracuji v 18. přední hlídce v Brně. Do ringotýmu jsem se plně zařadila až při přípravě ringa 2019 a tak jako nováček jsem taková „holka pro všechno“. Mám na starosti vytvoření grafiky celého ringa a snažím se pomáhat ve věcech medializace akce. Zároveň mě úkoluje Karel, takže se podílím i na organizaci soutěže Ranger roku.

Markéta Holečková

Markéta Holečková

V roce 2019 přibyl do týmu další nový člen a to Markéta Holečková. Významně se podílí na organizaci zázemí akce, komunikuje se střediskem, kde akce probíhá, zajišťuje další logistiku (ubytování, jídlo, praktické zázemí…), kde, kdo, co a jak 🙂 Ne nevýznamným úkolem Markéty je být oporou svému muži Honzovi Holečkovi, který je hlavním šéfem týmu, aby zvládl nápor všech problémů, které musí při organizaci celé akce řešit.

Marek Bužga

Marek Bužga

Místo Karla Hauptmana vstoupil od roku 2019 do týmu za národní radu Marek Bužga. Kromě toho, že je členem národní rady, je velitelem 42. přední hlídky v Ostravě. V týmu zajišťuje komunikaci s národní radou, přenos informací mezi „velitelstvím“ a „výkonným orgánem“, neboť ringotým je pouze realizační tým Ringoturnaje a akci zaštiťuje národní rada.